ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

Denumire solicitant: OLIMP IMPEX S.R.L.
Adresa: Str. Ogorului nr.42, jud. Bihor
E-mail:  olimp_impex@yahoo.co.uk   

Tipul proiectului de investiții:  Realizarea unui proiect privind executia de lucrari de constructie si achizitionarea de echipamente pentru  fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 4.000.000 Euro.

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord Vest, judet Oradea

Denumirea achizitiei:  PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor  privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

Serviciile de consultanta se vor presta de catre consultant la sediul/ punctul de lucru al consultantului si/sau locatia de implementare a investitiei (dupa caz). 

Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 200.000 euro. Pretul contractului nu se poate ajusta. 

Curs BNR 10.08.2020, 1Euro 4.8359 Lei 

Ofertele vor fi depuse/ transmise pana la data de 24/08/2020 ora 12:00.
Adresa: Oradea, Str. Ogorului, nr. 42, Cod postal 410554, judet Bihor, Romania 

Durata contractului: de la momentul semnarii contractului de prestare servicii si pana la momentul finalizarii perioadei de monitorizare stabilita prin contractul de finantare. 
Nota! Serviciile de management de proiect intra in vigoare numai dupa ce societatea noastra va semna contractul de finantare cu Autoritatea de Management.

Toate formalitatile pe care trebuie sa la indeplineasca operatorii economici interesati sa participe la procedura de achizitie se regasesc in specificatiile tehnice aferente procedurii. Astfel, pentru participarea la procedura ofertantii interesati au posibilitatea sa solicite specificatiile tehnice prin transmiterea unui e-mail la olimp_impex@yahoo.co.uk. 

Data: 11.08.2020