Comunicat de presă finalizare proiect “Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”
29  Noiembrie 2023


Societatea OLIMP-IMPEX S.R.L. anunță finalizarea implementării proiectului „Promova-rea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu”, cod SMIS 161047.
 
Proiectul a fost implementat prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energe-tică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumului propriu al între-prinderilor. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.  

Proiectul a fost derulat în perioada octombrie 2022 – noiembrie 2023, în Municipiul Oradea și a avut o valoare totală de 1.317.386,23 lei, din care 551.382,83 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, după cum urmează 468.675,41 lei din Fondul de Coeziune și 82.707,42 lei din Bugetul Național.      
                                
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon. 

În urma implementării proiectului au fost obținute următorul rezultat: instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 229,35 kWp. 
 
Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inova-tive și competitivității mediului de afaceri. 
 
Date de contact beneficiar:  
S.C. OLIMP-IMPEX S.R.L. 
ADMINISTRATOR, HAVA DANIEL 
Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Str. Mare, nr. 72, Județul Bihor, cod poștal 417498, România 
Telefon: 0722.365.101; Fax -,  
E-mail: office@olimpimpex.ro 
 
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020