Comunicat de presă: Demarare proiect “Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu” - 18 August 2023

Proiectul „Promovarea producției de energie din surse regenerabile pentru con-sum propriu”, cod SMIS 161047, finanțat prin Programul Operațional Infrastructu-ră Mare 2014-2020 este implementat de către S.C. OLIMP-IMPEX S.R.L. și are o valoare totală de 1.317.386,23 lei, din care 551.382,83 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, după cum urmează 468.675,41 lei din Fondul de Coeziune și 82.707,42 lei din Bugetul Național.                   
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.04.2023 – 31.12.2023. 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă producerea de energie verde din surse regenerabile, pentru consumul propriu la nivelul solicitantului, inclusiv cu reducerea emisiilor de carbon.
Rezultatul așteptat al proiectului este: instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de 229,35 kWp.

Date de contact beneficiar: 
S.C. OLIMP-IMPEX S.R.L.
ADMINISTRATOR, HAVA DANIEL
Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Str. Mare, nr. 72, Județul Bihor, cod poștal 417498, România
Telefon: 0722.365.101; Fax -, 
E-mail: office@olimpimpex.ro

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020