ANUNT ATRIBUIRE Nr. 484/16.09.2020

CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

in conformitate cu Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene

 

Denumire solicitant: OLIMP IMPEX S.R.L.

Adresa: Str. Ogorului nr.42, jud. Bihor

E-mail:  olimp_impex@yahoo.co.uk   

Tipul proiectului de investiții:  Realizarea unui proiect privind executia de lucrari de constructie si achizitionarea de echipamente pentru  fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

Valoarea estimativa eligibila a proiectului de investitii propus: aproximativ 4.000.000 Euro.

Program de finantare: Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (valoarea grant 1,5 mil. Euro – 6 mil. Euro) Relansare Apel 2020.

Locatia proiectului de investitii: Regiunea Nord Vest, judet Oradea

Denumirea achizitiei:  PROCEDURA COMPETITIVA aplicabila solicitantilor/ beneficiarilor  privati pentru atribuirea contractelor de furnizarea, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene Anexa la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016.

Tipul contractului: CONTRACT DE SERVICII CONSULTANTA ELABORARE CERERE DE FINANTARE SI ANEXE si SERVICII CONSULTANTA MANAGEMENT DE PROIECT

Valoarea totala estimata serviciilor de consultanta: 5% din valoarea eligibila a investitiei, si anume 200.000 euro. Pretul contractului nu se poate ajusta.

Curs BNR 10.08.2020, 1Euro 4.8359 Lei

ATRIBUIT:

  • Data contract 14.09.2020
  • Moneda contract: RON
  • Valoare contract: 507.770 Lei plus TVA
  • Nume contractor: FDI TOP CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Aleea SLT. Adrian Carstea, Nr. 70, Bl. 35, ap.39, inregistrata la Registrul Comertului J40/11839/2010, CUI RO27044840