DEMARARE PROIECT ”Reabilitarea energetică moderată a clădirii Corp C2 (Hală producţie şi depozit) OLIMP IMPEX S.R.L.” - 28 August 2023

OLIMP IMPEX SRL, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare Nr. 2275/20.07.2023, anunță începerea proiectului Reabilitarea energetică moderată a clădirii Corp C2 (Hală producţie şi depozit) OLIMP IMPEX S.R.L¸ Cod SMIS 161698 finanțat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, APEL PROIECT: 11 - POIM - Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea unor măsuri de eficiență energetică prin reabilitare hala producție și depozit C2, realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale și inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultatele așteptate: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES) 98,251 to/an

Valoarea proiectului este de 2.899.218,42 lei (valoarea totală) din care: 1.237.500,00 lei finanțare nerambursabilă si 1.661.718,42 lei cofinanțare totală (înclusiv TVA).

Data începerii: 20.07.2023 și data finalizării 31.12.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de Contact: