FINALIZARE  PROIECT

”Reabilitarea energetică moderată a clădirii Corp C2 (Hală producţie şi depozit) OLIMP IMPEX S.R.L.”

OLIMP IMPEX S.R.L., în calitate de beneficiar al contractului de finanțare Nr. 2275/20.07.2023, anunță finalizarea proiectului Reabilitarea energetică moderată a clădirii Corp C2 (Hală producţie şi depozit) OLIMP IMPEX S.R.L¸ Cod SMIS 161698 finanțat prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unor măsuri de eficiență energetică prin reabilitare hala producție și depozit C2, realizarea de economii de energie specifice clădirilor industriale și inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Rezultatele așteptate:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES) 98,251 to/an

Valoarea proiectului a fost de 2.899.218,42 lei (valoarea totală) din care: 1.237.500,00 lei finanțare nerambursabilă (1.051.875,00 Fondul de Coeziune, 185.625,00 Bugetul de Stat) și 1.661.718,42 lei cofinanțare totală (înclusiv TVA).

Perioada de derulare: Iulie 2023 – Decembrie 2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Date de Contact:

  • HAVA DANIEL                                                
  • Manager de proiect
  • E-mail: office@olimpimpex.ro si olimp_impex@yahoo.co.uk
  • Telefon: +40 722.365.101